Normandia 1944 Falaise - inscenizacja bitwy, Bydgoszcz 2011